Tilbake til startsiden

Koksa

Se også detaljkart

Koksa var en gård som opprinnelig lå under Fornebo hovedgård. Koksa var et navn som ble brukt om en rund bukt.

Statsminister Christian Schweigaard kjøpte Koksa i 1884. Han brukte gården som landsted og hadde besøk av mange prominente gjester.

I Fornebutjernet, som lå på eiendommen, var det isskjæring.

Det sies at gården lå vidunderlig vakkert til. Den lå der skogen vek til side for en stor gresslette som skrånet svakt ned mot Koksabukta. Til venstre strakte Langodden ut sin furu- og granbevokste arm, og til høyre lå Storøyas lysere løvtreskog.

Det var mange kjente kunstnere som besøkte Koksa. Maleren Christian Krogh, svigerfaren til Christian Schweigaard, var en kjær og flittig gjest. Han malte flere bilder med barnebarna til Schweigaard som modeller. Maleren Per Krogh var også på besøk med kone og barn. Av andre kunstnergjester på Koksa nevnes maleren Bernhard Folkestad, dikteren Olaf Bull og dikteren Herman Wildenvey. Alle ble mottatt med stor gjestfrihet. Noen kom for en kveld, andre ble værende en måned eller et år. Det ble som det falt seg. På Koksa var det alltid fisk, i østerskurvene havets lekkerier, og i kjelleren var det vin på tønner.

Da Overrettssakfører Anton Martin Schweigaard overtok Koksa Gård etter å ha giftet seg med Nana Krogh (datter av Christian Krogh) i 1909, iverksatte han systematisk utsetting av østersyngel i Koksabukta. Yngelen var ved ankomsten omtrent 1 cm. I flate nettingkurver ble yngelen senket i passe avstand fra bunnen. Ved regelmessig foring med havregryn og annen passende føde, vokste de opp til full spisestørrelse. Koksabukta var en flott østerspoll på denne tiden.

I 1939 ble Koksa registrert med 53 dekar (mål) dyrket jord, 70 dekar skog og 10 dekar "annet".

Eiendommen ble ramponert av tyskerne under andre verdenskrig (1940 - 1945).

I 1946 ble gården ekspropriert av den norske stat i forbindelse med utvidelsen av Fornebu hovedflyplass.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Eggen, Arnljot. (1960). Snarøya før og nå. Snarøen vel

Thotvaldsen, Arne. Langoddens historie

 

 

 

 

 

Hovedbygningen på Koksa 1960. Kilde: Bærum bibliotek
Koksa. Bildet er tatt første del av 1900-tallet. Kilde: Bærum bibliotek