Tilbake til startsiden

Kongshavn 

Se også detaljkart

Christian Kølle på Snarøen gård beskrev omkring år 1800 Kongshavn som "Den ydterste Havn paa Øen, naar Søen ær aaben i det længste, kaldis Kångs Havn, da sluttelig de gamle Kånger ved sådan Anledning har dær steget i, æller af Deres Fartøyer".

I Kongshavn hadde fisker Johan Fredrik Strøm og hans etterkommere rett til egen vadplass. Ordet vad kommer av å vasse. Man la ut et garn fra land, og dro garnet innover mens man pisket med tau som var festet i garnet, for å skremme fisken inn i garnet.

Johan Fredrik Strøm kjøpte Strømstangen i 1844.

Ved Kongshavn ligger Kongeholmen (til venstre på bildet ovenfor) og Kongshavn naturminne
(til høyre for hengebroen),


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Fet historielag

 

 

 

 

 

Kongshavn ved lavvann 2018. Bildet er tatt fra nordvest. Vi ser hengebroen over til Kongeholmen (til venstre). Foto: Knut Erik Skarning