Krigsminner ved Oksenøyveien

Ved Oksenøyveien ligger to murflater som skal være fra andre verdenskrig (1940 - 1945) da tyskerne drev flyplassen. Sannsynligvis har det vært tunnellinnslag her. Det kan også ha vært tilfluktsrom. Det er vanskelig å si hvor langt inn i fjellet hulrommene fortsetter.


Kilder:

Rapport om krigsminner på Fornebu laget av Elisabeth Skaset. Kulturvernkontoret Bærum kommune.

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

På nordsiden av veien ser vi denne murflaten. Bildet er tatt 2019. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning

På sydsiden av veien så vi denne murflaten i 2019. Sett fra nordøst
I forbindelse med bygging av ny E18 i 2021, ble det meste av kollen med murflater sprengt bort. Da kunne man se at det fortsatte et hulrom innover. Se bildene nedenfor. Noen dager før bildene nedenfor ble tatt,

var det en ståldør i murveggen inne i fjellet.
Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

Tilbake til startsiden