Se også detaljkart

Lilleøya gravlund sto ferdig i 2021.
Den ligger midt på Lilleøya mellom Naturhuset og Fornebu- og Oksenøya Marina.

Gravplassen er for alle Bærums innbyggere.
Som den første i Norge er hele gravplassen anlagt som minnelund med både kistegraver og urnegraver. Det er også et eget gravfelt for barn.

Navn på dem som gravlegges påføres felles minnesmerker som står på det enkelte gravfelt. Det er foreløpig (2021) montert felles minnesmerker med plass til 3500 navn.
Det er også anlagt anonyme gravfelt der det ikke skrives navn på minnesmerker.
Vegetasjon i presise sirkler markerer gravfeltene.

Følgene gravtyper finnes:

Gravplassen vil gi plass til ca. 15.000 graver. Gravlundens totale areal er ca. 50 dekar (mål), men noe av arealet er naturvernområde og vil ikke bli benyttet til gravlegging.

Det vil ikke bli anledning til å sette opp eget gravminne på den enkelte grav.

Omkring 30 % av de som velger grav for sine avdøde i Bærum i dag (2021), velger navnet minnelund.

Bærum kommune har vært byggherre. Byggeoppdraget er utført i samarbeid med Agraff arkitektur og Cowi AS.

En fremtredende del av gravlunden er en mur av betong mot nord. Muren skjermer mot støyende akitivitet fra marinaen. Muren skal videre gi rom for ro og ettertanke inne på gravplassen, og den skal fremheve det myke kulturlandskapet. Den kunstneriske bearbeidelsen av muren er gjort av kunstneren Edith Lundebrekke. Muren var en av fem som ble nominert til prisen "Betongtavlen" i 2021, men vant ikke.

På området finner vi benker, klokketårn og kontemplasjonsrom (en benk omgitt av rustne jernkonstruksjoner).
Klokketårnet har vært kritisert fordi det er tresprinkler foran klokken, slik at denne ikke er lett å se. Klokken veier 800 kg og er laget av kobber. Klokkestøperiet er Olsen Nauen Klokkestøperi AS, som ble startet av smed Ole Olsen i 1844. Se videoene som det er lenket til nedenfor og artikkelen til Snarøen vel.

I tillegg til å være et sted for å minnes dem som gravlegges her, vil gravplassen framstå som et åpent naturlandskap med fine mulighet for tur og rekreasjon.

Lilleøya er av botanikere betegnet som ekstremt artsrik, og det har vært konflikter i forbindelse med etableringen av gravlunden.

Det er laget flere videoer om gravlunden. Disse bærer preg av å være laget før gravlunden var endelig ferdig:

Video på Youtube (Lilleøya gravlund på Fornebu)

Video på Facebook (Klokketårnet på Lilleøya gravlund)


Kilder:

Budstikka 4. september 2021

Bærum kommune

Byggutengrenser

Snarøen vel

Naturvernforbundet

 


 

 

  

 

 

Lilleøya gravlund
Over: Lilleøya gravlund skal ikke ha noen merkede enkeltgraver, bare minnelunder der man kan skrive inn navn på store plater, eller anonyme minnelunder uten navneplater. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Til høyre: På området finnes flere såkalte kontemplasjonsrom.
Bildene er tatt i 2021.
Lilleøya gravlund ligger til venstre for betongmuren. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2021.
Foto: Knut Erik Skarning

Klokketårnet. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2021.
Foto: Knut Erik Skarning
På gravlunden står flere konstruksjoner av rustent jern. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

Tilbake til startsiden