Tilbake til startsiden

Lortbukta og Grøndalen

 

Se også detaljkart

Lortbukta
Lortbukta er en bukt på sydsiden av Snarøya, innenfor skjærene Møkkalassene.

Bukta har fått sitt navn på grunn av at rekved og annet søppel drev inn og samlet seg opp i denne grunne bukta. Fiskerne kalte bukta for Lorthavna, og plassen innenfor ble kalt Lorta.

Grøndalen
Grøndalen var en husmannsplass under Snarøen gård.
Lars Mauritzen fikk brukerrett her i 1778.
Det laftete huset som står der i dag, skal være våningshuset på husmannsplassen og er fra
1770-tallet. Huset er Snarøyas eldste bolig og har høy verneverdi.

Eiendommen har vært benyttet som bolig for fiskere i mange slektsledd.

Tilbygget i bindingsverk skal ha blitt oppført i 1921. Den siste som bodde i boligen var Hans Petter Olsen, som var den siste yrkesfiskeren på Snarøya. Olsen ble født i 1924, og var fjerde generasjon fisker på husmannsplassen.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

 

 

Grøndalen 1982. Kilde: Bærum bibliotek
Grøndalen 1970. Kilde: Bærum bibliotek
Midt i bildet ser vi Lortbukta, og oppe i høyre hjørne ser vi Grøndalen. Møkkalassene er holmene nederst i bildet. Kilde: kart.1881
Lortbukta 2019. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning