Tilbake til startsiden

Munkebakken

Se også detaljkart

Munkebakken, også kalt Store G, er en eiendom på 79 dekar (mål) med en stor teglsteinsvilla med areal ca. 2000 m2 i nordisk nyrenessansestil. Villaen ble oppført for grosserer Otto Nyquist omkring 1916. Otto Nyquist var gift med Gerda, datteren til shippingmannen og kunstsamleren Rasmus Meyer. Rasmus Meyer hadde planlagt byggingen av huset, men døde i 1916. Meyers store kunstsamling tilfalt da Bergen, og kom ikke til Fornebu.

Arkitekt for villaen var Arnstein Arneberg, og bygningen regnes som et av hans hovedverk. Arneberg er blant annet kjent for å ha tegnet Oslo Rådhus (sammen med Magnus Paulsson). Arneberg og Paulsson bodde på Lagåsen og var en del av Lysakerkretsen.

Mange steder på bygningen, blant annet ved dører og vinduer, er det brukt hugget granitt med ulike motiver. Huset er godt bevart med originale vinduer og ingen påbygg.

Fra midten av 1930-tallet bodde seniorsjef i rederiet Wilhelm Wilhelmsen, skipsreder Niels Werring her. Han bodde sammen med sin kone, overhoffmesterinne Else Werring (født Wilhelmsen). Eiendommen har siden midten av 1990-tallet skiftet eiere flere ganger. I 1997 kjøpte Einar Christian Nagell-Erichsen eiendommen. Han skapte Kvitfjell Alpinanlegg, og var blant annet involvert i Schibsted, Get, TVNorge, Radio 1, Nettavisen og Galopphest-miljøet. Einar Christian Nagell-Erichsen solgte videre til aksjehandler Arne Fredly i 2003.
Det var en stund planer om utbygging av eiendommen. Den ble vurdert som ny statsministerbolig i 2004, men tapte i konkurransen med en bolig i Parkveien.  

I 2007 ble eiendommen solgt til Aker ASA for anslagsvis 165 millioner kroner. Selskapet ville benytte eiendommen til kurs, konferanser og representasjon i forbindelse med konsernets virksomhet, men Fredly angret salget og kjøpte eiendommen tilbake samme år, angivelig for 225 millioner kroner.

Fredly har nå (2018) foreslått å bygge boliger på deler av eiendommen til Munkebakken.

I dag (2018) består eiendommen av to portnerboliger, hovedhuset, garasje, stall, badehus og parkanlegg. Se også detaljkart

I parken ved huset står en 4,5 m høy statue, laget av Nico Widerberg.

Bærum kommune har merket en offentlig sti i strandsonen forbi eiendommen. Stien er kun tilgjengelig ved fjære sjø.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.

Mer om Villabebyggelsen i Bærum: Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872 - 2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Kan studeres på Bekkestua bibliotek.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia (Om Munkebakken)

Wikipedia (Om Nils Werring)

Wikipedia (Om Einar Nagell-Erichsen)

Wikipedia (Om Arne Fredly)

Wikipedia (Om Arnstein Arneberg)

SEFRAK-registeret

Budstikka 23. juli 2018

Bærum kommune: Forstudier av verneinteresser på Fornebu

Budstikka 21. desember 2004

 

 

Ovenfor: Munkebakken 2018. Sett fra syd. Helt ute til høyre kan vi skimte Nico Widerbergs høye statue.
På bildet til høyre ser vi nærbilde av statuen.
Foto: Knut Erik Skarning
Munkebakken 1980.
Sett fra nordøst.
Kilde:
Oslobilder
Munkebakken 1964. Sett fra sydøst. Vi ser Polhøgda til høyre. Kilde: Bærum bibliotek
Portnerboligene til Munkebakken 2018. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Munkebakken 1920. Interiør.
Kilde:
Oslobilder
Munkebakken 1928. Interiør.
Kilde:
Oslobilder
Skiltet man møter når man kommer langs stranden fra nordsiden. Bildet er tatt i 2015. Foto: Kjell Hernes