Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Odonata, Café Galleri Catering, har adresse Forneburingen 1 og ble etablert i den gamle runde bygningen ved kontrolltårnet i 2006. Den har blitt et populært samlingssted for alle typer arrangementer.

Odonata betyr "øyenstikker", og navnet henspiller på insektet som lever ved vannkanter, og som det finnes mange av på Fornebu. Cafeen har en øyenstikker diskret plassert som sin logo.

Sylvia Eidsvik og Sigrid Tveiten, begge fra Snarøya, har sammen med kjøkkensjefen drevet cafeen. Sylvia og Sigrid startet allerede i 2005. De var begge med i en barselgruppe som hadde snakket om at de savnet et sted å gå tur til. Det sørget de altså for å etablere, selv om de ikke hadde noen bedriftsøkonomisk bakgrunn.
Nye eiere overtok i 2014.


Kilder:

Snarøen vel

Budstikka 11. august 2014

 

 

  

 

 

I 1939, da flyplassen ble åpnet, så huset slik ut, Det var den eneste bygningen ved flyplassen som var helt ferdig. Den fungerte som ekspedisjon (terminalbygning), kontorbygning og restaurant. Kilde: Nasjonalbiblioteket
Odonata
Odonata 2018. Sett fra syd. Vi ser det tidligere kontrolltårnet til høyre.
Foto: Knut Erik Skarning
Slik ser det ut inne i restauranten 2019. Foto: Knut Erik Skarning