Tilbake til startsiden

Pjåka

Pjåka (Pjaaka) har adresse Bombakken 4. Eiendommen ble utskilt fra Fornebo hovedgård i 1894. Opprinnelig eier var maleren Eilif Peterssen som bygget hus her i 1897. Arkitekt var Holger Sinding-Larsen. Huset er siden sterkt ombygget og har fått tilbygg. Eier fra 1933 var Erik Steen og fra 1961 Arne Kavli.

På Lagåsen var det omkring år 1900 en gruppe intellektuelle som ble kalt Lysakerkretsen.
Se
egen omtale. Eilif Peterssen var en del av denne kretsen.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Mer om Villabebyggelsen i Bærum: Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872 - 2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Kan studeres på Bekkestua bibliotek.


Kilder:

Bærumskart

Miljøstatus.no

Lønnå, Finn. (1981) Utparsellering av Fornebo fra 1890 og utover. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 23. Finnes på bibliotekene i Bærum.

Velkommen til Lagåsen (plakat). Fornebo Vel. Bærum kommune

 

 

 

 

Pjåka 1900. Inventar. Kilde: Bærum bibliotek
Pjåka 1900. Fra maleren Eilif Peterssens atelier. Bildet er tatt i år 1900.
Kilde:
Bærum bibliotek
Pjåka 2018. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Stol med utskjæringer. Bildet er tatt i år 1900.
Kilde:
Bærum bibliotek