Tilbake til startsiden

Prinsen

Se også detaljkart

Prinsen var en husmannsplass under Oust og lå på vestsiden av Ostoya.

I 1791 sto det noen råtne stuehus der som ikke var bebodd. Hans Haagensen Oust oppførte imidlertid en ny stue dette året. I 1836 ble det oppført et fjøs av mur.

I 1865 var det 2 beboelseshus med 3 familier, i alt 18 fastboende. Ett av de nevnte husene står der fremdeles.

Stedet er i dag i bruk som fritidsbolig.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Eggen, Arnljot. (1960). Snarøya før og nå. Snarøen vel

SEFRAK-registeret

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

 

 

 

 

Husmannsplassen Prinsen 1960. Til høyre ser vi ruiner etter låven.
Kilde:
Bærum bibliotek
Slik ser det ut i dag der husmannsplassen Prinsen lå. Kilde: kart.1881.no