Ropernveien

 

Se også detaljkart

Ropernveien er en blindvei som går nordover fra Fürstveien, forbi Pans vei, svinger så sørvestover til snuplass, og går videre som gangvei østover til Fürstveien igjen.

Veien fikk navn i 1927 etter Ropernskogen, som veien går gjennom, en bratt pynt på sørsiden av Snarøya mot Snarøysundet. Her var det bygget et tårn der man kunne rope over Snarøysundet etter båtskyss. I Snarøen Bruks tid ble det ropt herfra til orientering for skuter i tåke. Tomtene er skilt ut fra Snarøya gård.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

Slik ser det ut i Ropernveien i dag (2018). Kilde: kart.1881

Tilbake til startsiden