Tilbake til startsiden

Snarøya postkontor

 

 

Det Norske Postvesen ble stifte i 1647, men det skulle vare lenge før Snarøya fikk sitt eget postkontor. Ved folketellingen i 1801 bodde det bare 24 mennesker på Snarøya.

Snarøen Bruk, som ble etablert i 1867, hadde behov for å få post frem til Snarøya. En søknad om å få postkontor på stedet ble avvist, og det ble i stedet skipperne på de to slepebåtene "Grim" og "Victoria" som fraktet posten fra Kristiania til det lille postkontoret som bruket fikk innrettet i sin kontorbygning. Der kunne Snarøyboerne selv hente posten sin.

Senere, i 1908, ble Snarøya postkontor opprettet.
Charlotte Pehrsen gikk hver dag i all slags vær til Lysaker postkontor for å hente og levere post. Hun brukte en liten vogn med kasse på om sommeren og kjelke om vinteren.

Postkontoret har hatt flere adresser, blant annet Sanitetsforeningens hus der også Snarøya seniorsenter holder til i dag (2018). I en periode ble også posten levert ut i Folkets hus.

I 2001 ble postkontoret erstattet av Post i butikk hos Meny Snarøya, SPAR Snarøya,  i Snarøyveien 139, etter et midlertidig opphold på Fornebu.


Kilde: Flere minner fra Snarøen : fortellinger fra Snarøya : Fornebu og omliggende øyer. Lokalhistorielaget ved Snarøya seniorsenter