Tilbake til startsiden

Store Oksenøen og Solbakken

Se også detaljkart

Store Oksenøen, også kalt Storøen, var en gård som ble ryddet i yngre jernalder (550 evt. – 1050 evt.). Gården ble senere krongods og hørte til stattholderen (representant for kongen), senere til stiftamtmannen (høyeste embetsmann i området). Prins Christian Frederik, regent i Norge i 1814 og senere konge i Danmark, bygslet (leide ut) gården i 1814 til løytnant Müller, som er oppført som eier i 1838.

Storøen var en forholdsvis liten gård, men hadde stor melkeproduksjon.

Det var dampskipsforbindelse fra Storøen til Kristiania. Se detaljkart

Eldre kart viser at det ble bygget en demning mot sjøen for tørrlegging av lavtliggende dyrkingsjord, og at det ble satt opp en vindpumpe.

Etter andre verdenskrig ble gården kjøpt av staten som et ledd i forberedelsene til utvidelse av flyplassen på Fornebu. Husene på gården, og Solbakken (se nedenfor), ble revet i 1959 da øst-vestrullebanen mot Torvøya ble bygget. 

Solbakken
Husmannsplassen Solbakken lå helt ytterst på Storøya med dampskipsbrygge like ved. Den ble skilt ut i 1867 til murersvend Enevold Andersen. Dette ble senere sommerstedet for billedkunstner Hans Gude. Se detaljkart. Se også Kart med historiske navn.


Kilder:

Bærum bibliotek

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune: Forstudier av verneinteresser på Fornebu

 

 

 

 

 

 

Store Oksenøen1950. Vi ser Storøykilen til venstre. Kilde: Bærum bibliotek
Storøyodden 2017. Kilde: kart.1881
Solbakken lå i dette området
Storøya dampskipsbrygge lå her
Badeplass