Tilbake til startsiden

Storøya Skole

Se også detaljkart

Storøya Skole har adresse Forneburingen 300.

Storøya skole startet opp høsten 2013. Skolen startet opp med fire store landskap der lettvegger og bokhyller er eneste skille mellom trinnene. Kun førsteklassingene har egne klasserom.

Rektor Britt Eia uttalte til Budstikka 19 august 2013:
"Dette blir en unik skole med fleksible løsninger. Vi kan dele elevene inn etter ferdigheter, ikke bare trinn. I dette landskapet får tilpasset opplæring en egen dimensjon.

På den måten kan elever som trenger noe å strekke seg etter følge undervisning på trinnet over. Så kan vi dele opp i mindre grupper for elever som trenger tettere oppfølging."

I dag (2018/2019) er det 414 elever. På sikt skal skolen gi plass til 588 elever.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71.


Kilder:

Storøya skole

Skoleporten

Budstikka 19 august 2013

 

 

 

 

Storøya skole 2018. Kilde: Google Maps
Storøya skole 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning