Tilbake til startsiden

Terneskjær naturreservat

Terneskjær naturreservat ble opprettet i 1978, og dekker et areal på ca. 13 dekar (mål) nordøst for Gåsøya. Reservatet omfatter øya Terneskjær og de tilstøtende sjøområder innenfor en avstand av ca. 50 meter fra land. Det grenser i vest til Mellemskjær naturreservat. Det er ilandstigningsforbud i perioden 15. april - 15. juli.

Formålet med fredningen av Terneskjær er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. Skjæret var tidligere en viktig hekkekoloni for hettemåke. Tellinger fra 2005 viste at hettemåkene var borte og at det i hovedsak var sildemåker som benyttet skjæret.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

Terneskjær naturreservat. Kilde: Kulturminnesøk