Tilbake til startsiden

Torvøya

Torvøya er en øy sydvest for Fornebu, med et areal på 46 dekar (mål). Den lå i sin tid under Høvik Verk. Bærum kommune leide øya fra 1935 og kjøpte den senere. Det ble en populær badeøy for allmenheten. Torvøya var tidligere skogbevokst, med flotte badestrender, stupebrett og vannskihoppbakke på vestsiden. Senere operasanger Gunnar Gunn rodde badegjestene over til øya fra Strand, inntil regulær fergetrafikk tok over. Det gikk da tre ferger i skytteltrafikk fra fastlandet. Noen svømte over fra Sarbuvollen. I de mest hektiske helgene kunne det være hele 10 000 besøkende på øya, noe som forårsaket trafikkaos på veiene ut fra Oslo.

I 1906 ble øya kjøpt av Christiania Glasmagasin, og i 1962 overtok Luftfartsverket øya, siden Torvøya lå midt i innflyvningssonen til flyplassen. All skog ble brent ned i et gigantisk sankthansbål i forbindelse med forlengelsen av den nye øst-vestrullebanen i 1962, da jetflyalderen ble innledet i Bærum.

Ny reguleringsplan etter at flyplassen ble lagt ned i 1998, anbefalte ikke at man gjenopprettet badestrand, atkomstbrygge, fergeanløp og stier av hensyn til vegetasjon og sjøfugler. Fundamentene etter landingslys for fly er foreslått vernet som kulturminne.

I 2008 ble øya vernet som del av Torvøya og Bjerkholmen naturreservat.

Senere operasanger Gunnar Gunn rodde badegjestene over til øya fra Strand, inntil regulær fergetrafikk tok over. Fergetrafikken tok slutt da Luftfartsverket kjøpte Torvøya i 1962 i forbindelse med anlegget av ny rullebane for jetfly på Fornebu.
Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Torvøya)

Lokalhistoriewiki (Om Sarbuvollen)

Høvik Verk vel 1915 - 2015. Høvik Verk vel

 

 

 

 

 

 

Torvøya 2016. Kilde: kart.1881
Torvøya 1937. Kilde: digitalmuseum.no