Tilbake til startsiden

Forsvarsanlegg ved dammen nord for Koksabukten

Se også detaljkart

Det ligger flere forsvarsanlegg omkring den lille kunstige dammen nord for Koksabukta. De ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig (1940 - 1945).

Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune


Kilder:

Rapport om krigsminner på Fornebu laget av Elisabeth Skaset. Kulturvernkontoret Bærum kommune.

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

Bildet ovenfor viser forsvarsanleggene 2021. Sett fra nordøst. Alle bildene på denne siden er tatt i 2021 av
Knut Erik Skarning

Her er samme anlegget som ovenfor sett fra syd.
Forsvarsanlegg?
Skytestilling med løpegrav
Dekningsbunker lå her
Bildet er tatt herfra
Koksabukta
Det er uklart om betongkonstruksjonene oppå fjellknausen er et forsvarsanlegg fra andre verdenskrig eller et heimevernsanlegg. Sett fra vest.
Ved hushjørnet her lå en dekningsbunker. Den var trolig tilknyttet løpegraven. I 2021 var det ingen rester å se.
På nordsiden av maskingeværstillingen er det en tydelig løpegrav som går ned mot gangveien.
Maskingeværstillingen sett fra vest.
På den lille kollen til venstre ligger restene av en maskingeværstilling. Sett fra syd.