Tilbake til startsiden

Bunker ved Gamle Fornebu

Se også detaljkart

Bunkeren ble laget av tyskerne under andre verdenskrig (1940 - 1945). Bygningen har også vært lager og garasje.

Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune


Kilder:

Rapport om krigsminner på Fornebu laget av Elisabeth Skaset. Kulturvernkontoret Bærum kommune.

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

Bunkeren 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik skarning