Bråten

 

Se også detaljkart

Bråten var en husmannsplass under Grav gård. Adressen er Gamle Gravs vei 9.

Plassen er avmerket på kart fra 1882.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

 
Kilder:

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Bærumskart

 

 

 

 

 

Her lå tidligere husmannsplassen Bråten. Huset vi ser på bildet er nytt. Sett fra
Tilbake til startsiden
øst. Bildet er tatt 2019. Foto: Knut Erik Skarning