Tilbake til startsiden

Detaljkart for sydøstre del av Grav

Kilde: norgeskart.no
Presterud 2018 sett fra sydvest, fra Gamle Ringeriksvei. Foto: Knut Erik Skarning
Lysakerelven
Hasselbråtan
Trøstheim
Bærumsveien
Vollsveien
Funnsted 2 (Steinhakke)
Kilde: norgeskart.no
Funnsted 1 (Steinklubbe)
A. B. Wilses bolig
Jar Fargehandel
Tilfluktsrommet lå i dette området