Tilbake til startsiden

Dølerud

 

Se også detaljkart

Dølerud var en husmannsplass under Grav. Adressen er Hosleveien 1.

Huset vi ser i dag (2019) var opprinnelig et våningshus fra første del av 1800-tallet.

Fra Voll gikk en kjørevei forbi plassene Bjerke, Dølerud og Malerstuen til Grav.

Bærumskart er det også avmerket et sted som heter Dølerud ved Gimleveien 2. Kanskje kan dette være Dølerud leiegård som er omtalt i Stedsnavn i Bærum.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

Slik ser det ut i dag der husmannsplassen Dølerud lå. Bildet er tatt i 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning