Grav Musikkorps, tidligere Grav Ungdomskorps

 

 

Grav Ungdomskorps ble stiftet i 1927 etter initiativ fra 16 medlemmer av guttemusikkorpset. Håkon Larsen ble ansatt som dirigent, og han fortsatte til 1930. Henry Sørlie dirigerte i årene 1930 til 1951, og fra høsten 1951 var Willy Mittelbach dirigent.

Etter det første året ble medlemmene enige om å velge et styre, og samtidig få noen eldre musikkinteresserte med til å hjelpe korpset. August H. Brenne ble formann, og han fortsatte frem til 1938. Ellers besto styret av Einar Tomassen og Henry Sørlie.

I 1928 meldte korpset seg inn i Bærum Krets, og dermed også i Landsforbundet. Korpset har tatt del i alle krets- og Landsstevner.

I 1946 ble navnet endret til Grav Musikkorps.

Av forskjellige grunner gikk Grav Musikkorpset inn i en "dvaletilstand". På begynnelsen av 1990 tallet var det ønske om å forsøke nye ting, og det ble satset på prosjekter med musikaler, og det ble startet opp storband. Det krevde mye ressurser, og i 1994 var det ikke noe janitsjarkorpsdrift igjen. De som ville drive med musikaler ble skilt ut av korpset, og startet Bærmuda. Storbandet, Grav storband, tok med seg det som var igjen av Grav Musikkorps.

Grav Musikkorps ble startet opp igjen etter initiativ fra foreldre i Grav skolekorps på nyåret 2011 og hadde i 2017 36 medlemmer. Korpset spiller i 17. mai toget som går ut fra Grav skole, og det holder en rekke konserter i nærmiljøet.

Grav Musikkorps har janitsjarbesetning det vil si. både treblåserinstrumenter (fløyte, klarinett og saksofon) og messingblåsere (kornett/trompet, horn, baryton, trombone og tuba).

Korpset deltar ikke i konkurranser, men har allikevel musikalske mål og utfordringer. De har et variert repertoar med stort spenn, og de spiller populærmusikk, klassisk, filmmusikk, opera, jazz, swing, konsertmarsjer med mer.

Øvelsene holdes fortsatt (2019) på torsdager i Østheim.

Det er 3 æresmedlemmer i korpset: August H. Brenne, Henry Sørlie og Bjarne Borgersen.

I tillegg til opptredener i Bærum, spilte Grav Musikkorps hvert år på 1. og 17. mai i Oslo, og korpset spilte også på store løpsdager på Øvrevoll Galoppbane.


Kilder:

Gravmusikkorps

Lokalhistoriewiki