Tilbake til startsiden

Inger Engers forretning

 

Se også detaljkart

Inger Engers forretning var en kolonialforretning i Bjerkelundsveien 18, drevet av Inger Enger fra 1946 til1957. Deretter var A. Christensen innehaver frem til forretningen ble nedlagt midt på
1970-tallet.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

Her lå Inger Engers forretning. Sett fra nordøst. Bildet er tatt i 2018.
Foto: Knut Erik Skarning