Oversiktsbilder fra Grav
Oversiktsbilde fra Grav 2017. Kilde: google.maps
Oversiktsbilde fra Grav 1984. Kilde: kart.1881
Oversiktsbilde fra Grav 1956. Kilde: kart.1881
Jarmyra
Trøstheim
Jar skole
Jarhuset
Jar stasjon
Jar gård
Hasselbråtan
Øvre Voll
Steinerskolen
Grav gård.
Nedre Voll
Østheim
Jarmyra
Lysakerelven
Hagabråten
Capralhaugen
Oversiktsbilde fra Grav 2016. Kilde: kart.1881
Oversiktskart fra Grav 1879. Kilde: kart.1881