Tilbake til startsiden

Ringstabekk stasjon

 

 

Se også detaljkart

Stasjonen ble opprinnelig opprettet som holdeplass på Bærumsbanen i 1924 og senere utstyrt med kioskbygning og venterom. Bygningene var tegnet av driftsingeniør Jan Bernhard Greve ved Kristiania Elektriske Sporvei.

I forbindelse med overgang til T-banevogner i begynnelsen av 1980-årene ble det på Ringstabekk bygget en ny likeretterstasjon.

I forbindelse med oppgradering av banen ble stasjonene Tjernsrud og Ringstabekk slått sammen til ny Ringstabekk stasjon. Stasjonene på banen måtte ligge på rette strekninger på grunn av krav til sikkerhet. I kurver er det dårligere oversikt. At stasjonen lå i en kurve, ville også gjort det vanskelig å lage perronger til lange tog.

Bygningene på den gamle stasjonen er nå revet.


Mer om Kolsåsbanens historie: Se Kolsåsbanen.

 
Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

Ringstabekk stasjon 1929. Kilde: Bærum bibliotek
Midt i bildet, ved det brune jerdet, lå Ringstabekk stasjon. Sett fra syd, fra Ringstabekkveien. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning