Dalbo landhandleri og Haslum manufaktur

Se også detaljkart

Dalbo landhandleri var en dagligvareforretning i Kirkeveien 97, etablert av Emil Johansen i 1922 (1923?), og overtatt av Didrik Sveen i 1923. Her var det også legekontor. To ganger i uka var legen til stede, og venterommet var stua til familien Sveen.

Osvald Bentsen kjøpte huset i 1947. Han leide ut førsteetasjen til kjøpmann Egil Moe og kona Anna, som drev landhandleri sammen fra 1953 til 1974. De hadde også egen manuell bensinpumpe. I denne tiden var Dalbo rene velferdssentralen. Det var stoler så kundene kunne sette seg for en hvil og en prat, de kunne få låne telefon, og de kunne få hjelp til mye annet.
Anna var med i menighetspleien, og hun satte sitt preg på forretningen. Hun samlet inn tøy, vasket og reparerte, og delte ut til de som trengte det.
Osvald Bentsen var far til gründeren Snorre Bentsen som bygget opp parkeringsselskapet Europark.

Sønnen Håkon, som hadde overtatt huset, solgte det til Bærum Videosenter, som flyttet inn i 1987. Butikken het da Mix Bærum Videosenter. Samtidig med overgangen til kjeden Mix, fikk det gamle landhandleriet et større tilbygg på østsiden mot Østenåsveien, en mindre renovering av fasaden, og inngangen til forretningen ble flyttet til tilbygget.

Videosenteret ble stengt i 2018. Da hadde det lenge også vært en filial for Posten i huset etter at Haslum postkontor ble nedlagt i 2009. Posttjenester sammen med Tipping og godterisalg ga en del inntekter, men ikke nok til å opprettholde driften.

Haslum manufaktur lå på den andre siden av Kirkeveien, på nedsiden av krysset der Nesveien tar av fra Kirkeveien.

Kilder:

Winge, Harald og Winge, Kristin Røgeberg (1974). Haslum gjennom 60 år. Utgitt av Haslum Vel

lokalhistoriewiki (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget).

Larsen, Morten. Asker og Bærum i gamle og nye bilder. Aschehoug forlag

Bøhler, Kristin. Haslum - dengang og nå: Under samme himmel. Haslum Menighetsråd

Budstikka 11.01.2018

 

 

Dalbo landhandleri omkring
Tilbake til startsiden
1925. Kilde: Bærum bibliotek
Haslum manufaktur 1969. Kilde: Bærum bibliotek
Slik ser det ut i dag (2018) der Dalbo landhandleri lå. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning
Her var det tidligere manufakturforretning. Bildet er tatt 2018. Foto: Knut Erik Skarning