Tilbake til startsiden

Folkets hus

Se også detaljkart

Folkets Hus på Haslum ligger i Nesveien 5. Det ble bygget på dugnad etter initiativ fra Haslum krets av Bærum Arbeiderparti, og åpnet i 1938. Det hele startet med at alle medlemmene betalte 10 kroner, slik at de fikk penger til å lage grunnmur. Deretter fikk de lån.
Dette skjedde i en "rød" tid på Haslum. Ved kommunevalget i 1928 var det 70% sosialistiske stemmer fra Haslum valgkrets, noe mer enn i resten av Bærum. Dette hadde sammenheng med utbyggingen av Tschudimarka (se under Haslum) og Bærumsbanen som kom på denne tiden.

Huset ble etter hvert mindre brukt, og ble i slutten av 1960-årene overtatt og satt i stand av Haslum Sanitetsforening. Foreningen drev helsestasjon og helse- og velferdssentral for eldre, en forløper for dagens seniorsenter. i 1972 ble seniorsenteret åpnet, i realiteten Bærums eldste seniorsenter.

I en periode var det også skomakerverksted i huset.

I 1993 kjøpte Bærum kommune eiendommen og bygget huset om til et moderne seniorsenter. Brukerne bidro med betydelig dugnadsinnsats.

I 1940 ble det opprettet førstehjelpstasjon i huset. Den var underlagt Røde Kors og ble ledet av en lege, men var egentlig et lokalt foretagende. Hjelpekorpset på 18 personer var rekruttert lokalt. De drev ukentlige øvelser, alt frivillig uten betaling.

Under andre verdenskrig (1940 - 1945) var Folkets hus senter for illegal virksomhet.


Kilder:

Winge, Harald og Winge, Kristin Røgeberg (1974). Haslum gjennom 60 år. Utgitt av Haslum Vel

lokalhistoriewiki (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget)

Folkets hus 1969. Kilde: Bærum bibliotek
I dag (2018) er Folkets hus blitt Haslum Seniorsenter. Foto: Knut Erik Skarning
Innkalling til 10-års jubileumsfesten 1982.
Kilde: Seniorsenterets arkiv.
Forsiden på programmet for eldresenteret 1996