Haslum manufaktur og andre forretninger

Se også detaljkart

Haslum manufaktur lå i Kirkeveien 92, på nedsiden av krysset der Nesveien tar av fra Kirkeveien.

Borghild og Nils Horni kjøpte tomt her i 1939 og bygget huse med manufaktur i første etasje, og leilighet i andre etasje. De solgte manufakturvarer samt dame- og herreklær.
Tannlege Haasted hadde også sin praksis i huset.

Borghild Horni hadde tidligere drevet manufaktur i kirkeveien 91 på den andre siden av Kirkeveien. Der ble det senere konditori.

Fra 1950 het forretningen i Kirkeveien 92 Haslum Manufaktur og Skoforretning med Astrid Berntsen som innehaver.

Fra 1959 overtok Nils Mortvedt Haslum Manufaktur.

Manufakturforretningen ble nedlagt i 1969.

Fra 1971 till 2012 holdt Brødrene Halseth til i huset. De drev med salg av blant annet feiemaskiner, brøytemaskiner og campingvogner.

Fra 2018 ble Kirkeveien 92 Eiendom eier av eiendommen.

 

Kilder:

Winge, Harald og Winge, Kristin Røgeberg (1974). Haslum gjennom 60 år. Utgitt av Haslum Vel

lokalhistoriewiki (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget).

Larsen, Morten. Asker og Bærum i gamle og nye bilder. Aschehoug forlag

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum - og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658


 

 

Haslum manufaktur 1969. Kilde: Bærum bibliotek
Her var det tidligere manufakturforretning. Bildet er tatt 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden