Tilbake til startsiden

Haslum stasjon

Se også detaljkart

Haslum stasjon var opprinnelig en holdeplass på Bærumsbanen. Den ble bygget i 1924. Den ble senere utstyrt med kioskbygning og venterom. Det var også posthus her. Alt dette er nå revet.
Bygningen var tegnet av driftsingeniør Jan Bernhard Greve ved Kristiania Elektriske Sporvei. Den har seteritak (takflaten er brutt av et vertikalt veggparti som går rundt hele bygningen).

Haslum stasjon var i perioden 1924 - 1930 Bærumsbanens endestasjon og hadde sporsløyfe. Denne ble fjernet da banen ble forlenget.

Den opprinnelige stasjonen lå på tomten etter plassen Tveterstua (som har navngitt Tveterveien) vest for Kirkeveien. I forbindelse med at Kolsåsbanen ble opprustet til metrostandard, ble stasjonen flyttet til øst for Kirkeveien. Den nye stasjonen, tegnet av Arne Henriksen, ble åpnet
15. desember 2013.

Banen gjorde at Oslofolk kunne bo på Haslum og arbeide i byen. Mange hytter ble nå bygget om til helårsboliger.

På bildet ser vi en A-vogn. Dette var Oslos første forstadsbanevogn med boggier. En boggie er to aksler som ligger tett ved hverandre. En boggivogn har to boggier, altså fire aksler og 8 hjul. Boggiene ga en mykere bevegelse på skinnegangen, men vognene var tunge og trege.


Mer om Kolsåsbanens historie: Se Kolsåsbanen.

Kilder:

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget).

Wikipedia

Bøhler, Kristin. Haslum - dengang og nå: Under samme himmel. Haslum Menighetsråd

 

Haslum stasjon 1929. Den første A-vogna kommer inn på stasjonen.
Kilde: Bærum bibliotek