Tilbake til startsiden

Enkelte familier befant seg på begynnelsen av 1900-tallet i en akutt bolignød. Noen hadde det så vanskelig at de ikke fant annen løsning enn å søke til arrestlokalene i fengselskjelleren for natten. For å avhjelpe situasjonen, besluttet formannskapet i 1917 å bygge to boliger for husville. Én skulle ligge i Østre og én i Vestre Bærum. Komiteen som ble nedsatt, ga arkitekt Olav Boye i oppdrag å tegne tre alternativer til husvillebolig med åtte enheter.

Husvilleboligen i Østre Bærum lå ved Bråten (Løkebergbråten), som er Smedveien 3A i dag. Den ble tatt i bruk i 1918.

Husvilleboligen i Vestre Bærum var Videren husvillebolig og lå ved Dønski.


Kilde:

Bærum kommune- månedens kulturminne

 

 

 

  

Se også detaljkart

Husvilleboligen på Bråten

Denne bygningen var husvillebolig fra 1918. Bygningen står fortsatt. Kilde: Bærum kommune- månedens kulturminne