Tilbake til startsiden

Johnsstykket

 

 

Johnsstykket (Johnstykket, Jonstykket) var et småbruk som ble fraskilt Vestre Hosle omkring 1840. Husene lå litt syd for krysset Gamle Ringeriksvei - Kirkeveien.

Bruket ble i 1939 oppført med 14 dekar (mål) dyrket jord og 4 griser.
Det ble drevet mye med grønnsakdyrking.

Eiendommen ble omkring 1960 solgt til Bærum kommune, som her oppførte Haslum krematorium. Kommunen overtok også naboeiendommen, der Haslum menighetshus er bygget.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet 

Se også Detaljkart
Ved det blå skiltet for fartskontroll lå plassen Johnsstykket. Bildet er tatt 2019. Vi ser menighetshuset til venstre. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning.