Tilbake til startsiden

Myrvang, kiosken ved Myrvang og Myrvangsbroen

Myrvang var et arbeiderbruk som lå rett nedenfor der bussholdeplassen Øygardsveien ligger i dag (2018). Bruket har gitt navn til Myrvangveien.

Ved Myrvang, ca. 10 meter nedenfor bussholdeplassen, lå en kiosk. Denne var spesielt populær den gangen det var vanlig å ake nedover alle bakkene fra Stein om vinteren. Kiosken var en naturlig endestasjon for aketuren.

Ved Myrvang rant det tidligere en bekk. Over denne gikk Myrvangsbroen. Rekkverket til broen er blitt bevart hos smeden Arve Furu som driver Furu smie. Retverket er støpt på Bærums Verk.


Kilder:

Arve Furu, innehaver av Furu Smie

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet
 

 

Se også detaljkart
Her ser vi nedover Gamle Ringeriksvei fra Furu Smie 2018. Ca. 10 m nedenfor bussholdeplassen Øygardsveien lå en kiosk. Nedenfor denne lå plassen Myrvang.
Her gikk også en liten bekk med bro over. Foto: Knut Erik Skarning