Tilbake til startsiden

Kristi Rolighet

Se også detaljkart

Hytta ble kjøpt av Gerhard Olsen i 1919. Hans sønn, senere statsminister Einar Gerhardsen, overtok hytta i 1933. Samme år giftet Einar Gerhardsen seg med Werna (født Christie).
Einar Gerhardsen representerte Arbeiderpartiet. Han var Norges statsminister fra 1945 til 1951, fra 1955 til 1963 og fra 1963 til 1965. I Norge er Gerhardsen kjent under kallenavnet «landsfaderen», og han er omtalt som en av hovedarkitektene bak den norske velferdsstaten som vokste frem etter andre verdenskrig.

Navnet på hytta, som opprinnelig var Rolighet, ble endret av Gerhard Olsen til Kristi Rolighet. Gerhard likte ikke hyttenavnet Rolighet. ”Da kan den like godt hete Kristi Rolighet”, sa han, og slik ble det.

Hytta var under andre verdenskrig (1940 - 1945) et hemmelig møtested for Gerhardsen og hans venner, inntil Gerhardsen ble arrestert høsten 1941.
Hytta har også vært et politisk møtested, blant annet i forbindelse med fraksjonsvirksomheten i Arbeiderpartiet.

Hytta hadde opprinnelig bare ett rom. I det ene hjørnet var det tre køyesenger. Det kunne overnatte 9 stykker, tre i hver seng.
Hytta ble senere påbygget. Werna og Einar Gerhardsen fikk barn, og familien trengte mer plass.

Lengre inn i Bærumsmarka hadde Martin Tranmæl, Arbeiderbladets redaktør og partiets fremste agitator, i mange år hytta Golas på Skollerudåsen. Det var naturlig nok en del kontakt mellom folkene på de to hyttene.

Kristi Rolighet er fortsatt i familiens eie.

Kilder:

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget).

Budstikka 26. april 2018

Wikipedia

Inne i hytta 1940 (?). Til venstre ser vi Amund Myhre og Harry Nilson. Rolf Gerhardsen skjenker opp kaffe til broren Einar. Kilde: Bærum bibliotek
Kristi Rolighet 2018. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning