Tilbake til startsiden

Steinbrudd og pukkverk i Bjørnekollen, Bjørnekollen borettslag og savirkelaget

Se også detaljkart

Steinbruddet
Steinbruddet lå i Bjørnekollen og hørte opprinnelig til Løkeberg. Etter delingen av Løkeberg i 1843 - 1844 ble steinbruddet felleseie for de to gårdene.

Steinbruddet het en periode Nordmarken. i 1923 ble navnet endret til Tveter Pukkverk og en gang på 1950-tallet ble navnet endret igjen til Bråten Pukkverk.

Kommunen drev pukkverket i årene før og etter andre verdenskrig (1940 - 1945). Steinbruddet og pukkverket ble nedlagt i 1956. De kommunalt ansatte, maskiner, annet utstyr og ble overført til Furubakken pukkverk.

Deler av steinbruddet/pukkverket ble senere solgt til Bærum Boligbyggelag (BBL) som sørget for utbygging av området.

Bjørnekollen borettslag
Der pukkverket lå, ligger i dag (2022) en næringsbygning med adresse Kirkeveien 71 som også har en del leiligheter. Videre finner vi Bjørnekollen borettslag som består av "Lille-blokka" med adresse Bjørnekollen 5 - 7 og "Store-blokka" med adresse 23 - 31.

Borettslaget sto ferdig i 1959. Bygningen er tegnet av arkitekt Robert Esdaile som har bakgrunn fra Canada. Arkitekturen ble regnet for å være spesiell, og fasadene er senere bevart. Det var høy standard i blokkene. Alle leiligheten fikk sentralvarmeanlegg og det var vaskeri og garasjeanlegg i sokkeletasjen. Det var mye strid omkring byggingen av blokkene.

Samvirkelag
Det kom samvirkelag (avdeling 5) i sokkleetasjen på "Storeblokka". Dette ble nedlagt i 1984.


Kilde:

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum - og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

Her lå steinbruddet og pukkverket. Vi ser Kirkeveien 71 foran og Bjørnekollen borettslag bak. Sett fra syd. Kilde: kart.1881.no
Bjørnekollen med "Store-blokka" 1959. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Ovenfor: Nordre del av "Store-blokka" 2022. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning.

Til høyre: Bærum samvirkelag lå tidligere i denne bygningen.