Tilbake til startsiden

Bærums Telefonforening. Telefonsentral på Vestre Haslum

Se også detaljkart

Bærum Telefonforening holdt til på Vestre Haslum fra 1892 til 1911. Formålet var "at sette sine medlemmer i forbindelse med Kristiania Telefonsentral og med hinanden indbyrdes".

Sentralen på Vestre Haslum sto oppført i telefonkatalogen første gang i 1897 og hadde da 12 abonnenter. Sentralen hadde en kort periode status som rikstelefonstasjon, men hadde ellers forbindelse med rikstelefonen via Kristiania. Rikstelefoner ble senere opprettet i Sandvika (1910) og på Stabekk (1911).

Da sentralen på Haslum ble nedlagt i 1911, ble de 20 abonnentene den da hadde, overført til sentralen på Stabekk.

Telefonsentralen ble tatt vare på, og finnes i dag på Haga gård.


Kilde:

Fagerstrøm, Johnny. (2018). Bærums telefonforening. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 58

Ovenfor: Vestre Haslum 1900.
Kilde: Bærum bibliotek


Til høyre: Sentralen
Kilde: Fagerstrøm, Johnny. (2018). Bærums telefonforening. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 58