Tilbake til startsiden

Aktuelle lenker og bøker

Winge, Harald og Winge, Kristin Røgeberg (1974). Haslum gjennom 60 år. Utgitt av Haslum Vel

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Gater og veier i Bærum kommune

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget)

For øvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartet.