Detaljkart for området ved Åsterud
Kilde: Norgeskart.no
Kristi rolighet
Øverlandselva bolig. Tidligere Åsterudhjemmet
Godthaab rekonvalesenthjem
Åsterud lå i dette området
Gamle Ringeriksvei
Her lå husmannsplassen Åsterudløkken
Her lå en kalkovn under Haslum/Åsterud
Her lå husmannsplassen Lille Garlaus
Her lå Øverlands- bakken (hoppbakke)
I dette området lå det vaskeplasser
Tilbake til startsiden
Åsterud bolig
Sivilforsvarets bygning