Detaljkart for området ved Haslum senter
Kilde: Norgeskart.no
Haslum Kafé, senere Gulfstasjon og spisested
Haslumhuset
Folkets hus
Seniorsenter
Dalbo landhandleri, postkontor og videosenter
Haslum stasjon
(den opprinnelige)
Manufaktur, senere andre forretninger
Haslumkvenna lå her
Nesveien
Lunaparken
Kirkeveien
Tveterveien
Tveterstua, som hørte til husmannsplassen Tveter, lå her
Haslum sag lå her
Nes sag lå her
Tilbake til startsiden
Husvillebolig på Bråten
Haslum stasjon (den nye)
Sandvika Veveri lå her
Kirkeveien
Smedveien
Bråten lå i dette området
Esso Haslum
Bærum Septik- og Transportfor- retning AS
Her lå manufaktur, senere konditori
Coop Extra Haslum
Haslum-Mølla lå her