Tilbake til startsiden

Furubakken pukkverk

Se også detaljkart

Parsellen der Furubakken pukkverk lå ble fradelt Haslum omkring
første verdenskrig (1914 – 1918). Pukkverket lå ved Gamle Ringeriksvei ved Furubakken. Kommunen drev pukkverket til etter andre verdenskrig (1940 – 1945). I 1923 var navnet Pukkfjeld Furubakken. Senere har det vært bilverksted der pukkverket lå.

Veien som går mot høyre på bildet heter Hans Haslums vei. Den er oppkalt etter eidsvollsmannen, Hans Haslum som var fra Vestre Haslum.

Kilder:

Mohus, Arne. (1996). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek


 

 

Slik ser det ut i dag (2018) der Furubakken pukkverk lå. Foto: Knut Erik Skarning