Tilbake til startsiden

Haslumhuset

Se også detaljkart

Første del av Haslumhuset sto ferdig i 1951.
To butikker lå tidligere der Haslumhuset nå ligger. Det var Gustav Jensens butikk (senere overtatt av Astrid Degnæs, med bakevarer, tobakk osv.) og Langseths kolonial. Se bilde.

De første butikkene i det nye Haslumhuset var kolonial (Lilledal), Sportsforretning og isenkram (Even Eng), bakeri, barberer og Haslum Kjøtt og Fisk.

Haslum Frugt og Cigarforretning lå også ved krysset Kirkeveien/Tveterveien. Se bilde. Fra 1930 var det forstadskontor for Forstadsposten i samme bygning som butikken.

På stedet sto det tidligere et lite hus der det var satt ut en vannbøtte folk kunne drikke av før de tok fatt på bakkene opp til kirken.

Kilder:

Winge, Harald og Winge, Kristin Røgeberg (1974). Haslum gjennom 60 år. Utgitt av Haslum Vel

Bøhler, Kristin. Haslum - dengang og nå: Under samme himmel. Haslum Menighetsråd

Steinar Huse. Beboer på Haslum

 

 

Haslumhuset 2018. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
I området der Haslumhuset ble reist, lå tidligere flere butikker. Her ser vi Haslum Frugt- og cigarforretning foran i bildet og Langseths kolonial bak. Bildet er tatt i 1950.
Kilde: Bærumbibliotek