Tilbake til startsiden

Bekken

 

Bekken, også kalt Bekkeløkka, var en husmannsplass under Østre Hosle.
Plassen har navn etter en liten bekk som skilte plassen fra Gravsmarka.

Adressen er i dag Prost Christies vei 25 - 26.

Plassen ble fraflyttet under første verdenskrig (1914 – 1918), og det er nå ny bebyggelse på stedet.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærumskart

 

Husmannsplassen Bekken lå midt i bildet, øverst i Prost Christies vei, rett nedenfor krysset med Bispeveien. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart