Tilbake til startsiden

Hagakvenna

 

Haga hadde kvern i Øverlandselven. Tuftene etter kverna og damanlegget står fortsatt, ca. 100 meter nedenfor broen som går over elven ved Golfsenteret. I 1686 var kverna registrert som "en ringe bekkekvern, 1 ort skatt".

Kverna på Haga er antakelig en av kvernene som var lengst i bruk i Bærum.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki 

Se også Detaljkart
Bekkekvern på Haga. Akvarell. Kilde: Bærum bibliotek
Vi ser tydelige steinmurer som kan ha vært fundament for en kvern. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning, 2019
Vi ser rester etter damanlegg for kvern, kanskje også for sag. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning, 2019