Tilbake til startsiden

Haug skole og Haug skole- og ressurssenter

 

Haug skole åpnet i 1865, og er Bærums nest eldste faste skole. Se nestøverste bilde. Skolen lå på eiendommen til Søndre Haug.

I 1905 ble det oppført en ny skolebygning. Se øverste bilde. I perioden 1922 - 1952 var skolen avlastningsskole for Haslum skole, senere også for elever fra Evje skole og Eiksmarka skole. Frem til 1922 ble det undervist i håndarbeid og sløyd i drengestua på Nedre Haga.

Haug skole var en liten skole, men elevene likte seg godt der. Det fortelles at de hadde en lærerinne som strikket tøfler til alle elevene i klassen sin.

Forsøksgymnaset i Bærum hadde tilhold i Haug skoles lokaler i perioden 1969 - 1982. Senere leietakere har vært Heimevernet og Bærum Hundekjørerklubb (sammenslåing av Bærum Trekkhundklubb og Krokskogen Trekkhundklubb).

I 1970 åpnet Haug skole som interkommunal spesialskole for Asker og Bærum. Skolen er nå utviklet til skole- og ressurssenter for elever med vansker på ulike områder; multifunksjonshemminger, autisme og sammensatte lærevansker. Se nestnederste bilde.

Skolen har et ressurssenter med lekotek, bibliotek og læremiddelavdeling. Spesialpedagoger arbeider med spesialpedagogikk i barnehagen, med logopedi og audiopedagogikk i barnehage/grunnskole og de arrangerer kurs.

Skolen gjennomgikk en utvidelse i år 2000, og har kapasitet til ca. 120 elever.
Skoleåret 2018 – 2019 har skolen 110 elever.


Haug skolekorps tilhører Haug skole og ressurssenter. Det ble etablert i 1984.

Korpset opptrer årlig på Hosle Skoles julemesse. Det er fortsatt aktivt (2019).


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71.


Kilder:

Haug skole

Lokalhistoriewiki (Om Haug skole)

Lokalhistoriewiki (Om Nordhaug)

Wikipedia

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

SEFRAK-registeret

  

Haug skole 2019 slik vi ser den fra sydvest, fra Griniveien, når vi kjører mot Oslo. Huset er fra 1905, ble oppført etter tegninger av arkitekt Olaf Boye og hadde to klasserom. Da huset ble bygget, ble den eldste skolebygningen, som vi ser på bildet nedenfor, bolig for læreren. Han var også klokker i Haslum kirke. Foto: Knut Erik Skarning.
Det eldste huset på Haug er huset til venstre. Det er en halvannen etasjes trebygning som opprinnelig var skolestue og lærerbolig under samme tak. Den er fra 1865 og skal være tegnet av baron Harald Wedel Jarlsberg, som eide Bærums Verk. Til høyre ser vi baksiden av huset på bildet ovenfor. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning.
Haug skole 1920. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Til skolen hørte også låve med fjøs og et bryggerhus som vi ser til høyre på bildet.
Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning.
Haug skole- og ressurssenter 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning.