Tilbake til startsiden

Hosle skole og Hosle skolekorps

 

 

Hosle skole har adresse Bispeveien 73 og er en barneskole (1 - 7). Den åpnet i 1966 og er bygget av Selvaag.

Skolen hadde lenge egen skolehage.

Ved skolen står en Wergeland-skulptur av Ørnulf Bast.

Skoleåret 1967/1968 hadde skolen 950 elever og i 2018/2019 531 elever.

Skolen har hatt skolekorps fra 1967. Den har også hatt kor og grupper med aktiviteter som keramikk, frimerker, sjakk og teater.

skolens hjemmeside står det blant annet:
"På Hosle har vi et utviklende, lærende tankesett (growth mindset) med tro på hver enkelt elev og at det er gjennom innsats man lykkes. Vi ønsker at foreldrene skal oppleve det, og selv bidra til elevens tro på egen innsats. Vårt lærende tankesett gjelder også for oss voksne, vi er alle lærende, både lærere, assistenter, andre ansatte og ledere.

Hva ligger til grunn for vårt tankesett?

Growth mindset er en måte å tenke på som fremmer endring, i motsetning til fixed eller fastlåst tenkemåte (fixed mindset), som hindrer endring. Begrepene stammer fra den amerikanske psykologen Carol Dweck, som har publisert en rekke bøker og forskningsartikler om temaet fra omkring år 2000. En rekke hjerneforskere støtter henne.

Eksempelvis kan man tenke om Ole, som fikk A til eksamen, at "Ole er intelligent". Innebygget i en slik tenkning er at det er noe stabilt – intelligens – som forklarer Oles eksamensresultat. Denne måten å tenke på uttrykker altså det Dweck kaller fixed mindset. Motsatt kunne man tenke at "Ole har jobbet hardt for å få A-en". En slik beskrivelse innebærer at anstrengelse er den forklarende faktor. Siden anstrengelse er noe enhver kan utøve, vil slik tenkning uttrykke growth mindset."

Hosle skolekorps
korpsets hjemmeside står følgende:
"Hosle skolekorps ble stiftet i november 1967. Skolen ble åpnet i 1966. Korpset skiftet navn til Hosle og Bekkestua skolekorps i anledning 50-års jubileet 17.mai 2017.

Medlemmene er fordelt på Hovedkorps, Juniorkorps og Aspiranter.

Korpset er medlem av Norges Musikkorps Forbund (NMF). Undervisningen foretas ved bruk av lærere tilknyttet Bærum Kommunale Musikkskole. Det legges vekt på at korpset skal være en del av nærmiljøet, og følgelig legges undervisningen primært til Hosle skole og Bekkestua skole."

Korpset er et Brassband, det betyr at det kun har messingblåsere og slagverk.

Korpset har en ordning med "Korpsvenner" og får inntekter gjennom loppemarkeder.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71.


Kilder:

Hosle skole

Lokalhistoriewiki

Hosle Bekkestua skolekorps 

Hosle skole 1968. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek
Over: Hosle skole 2019. Sett fra syd.

Til høyre: Skulptur som viser Henrik Wergeland til hest. Den er laget av Ørnulf Bast.
Elevene lærer at de skal ha respekt for Wergeland, og det er ikke lov å lage snarvei over plenen ved skulpturen.
Foto: Knut Erik Skarning