Tilbake til startsiden

Kalkbrudd sydvest for Øverland gård

Arboret
De brune markørene er kalkbrudd.
Se forstørrelser av kartet nedenfor.
Steinskogen gravlund
Øverland gård ligger utenfor kartet
Kart over kalkbruddene. Kilde: Kulturminnesøk
Forstørrelse av det øverste kartet. Noen av markørene på kartet har henvisninger til bildene nedenfor. Kilde: Kulturminnesøk
Bilde 2. Kalkbrudd
Bilde 3. Kalkbrudd
Bilde 4. Kalkbrudd
Bilde 1. For å komme til området med kalkbruddene kan man gå inn foran det røde gjerdet midt i bildet. Her er det en åpning i nettingjerdet. Man kan også gå inn hovedporten til Arboretet ved Øverland. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 2. Slik ser kalkbruddet lengst syd ut i dag (2019). Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 3. Slik ser kalkbruddet i sydøst ut i dag (2019). Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 4. Slik ser et av de nordligste kalkbruddene ut i dag (2019). Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
En kalkstein fra den nordligste delen av området. Foto: Knut Erik Skarning
I området sydvest for Øverland var det tidligere flere kalkbrudd fra tiden etter 1500-tallet. Kalkbruddene ser vi som store og tydelige fordypninger i terrenget.


Kilde: Kulturminnesøk
Bilde 1