Tilbake til startsiden

Kiwi Hosle er en dagligvareforretning med adresse Granåsen 16. Opprinnelig ble forretningen her etablert av Oluf Lorentzen på slutten av 1970-tallet. Oluf Lorentzen fusjonerte med Jens Evensen i 1994, og med Meny i 1998. Forretningen ble overtatt av Kiwi i 2005.


Kilde:

Lokalhistoriewiki 

Kiwi Hosle 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Kiwi Hosle