Tilbake til startsiden

Prøvegartneri LOG

 

Det har vært drevet Prøvegartneri for LOG ved Griniveien fra 1954 til 1994.
LOG (Landbrukets Emballageforretning og Gartnernes Felleskjøp) er leverandør av innsatsvarer til yrkesgrupper som arbeider innen sektorene gartneri/hagebruk og park/anlegg i Norge.

LOG flyttet sin virksomhet til Økern i 1990-årene.


Kilder:

LOG

Lokalhistoriewiki

 

Prøvegartneri LOG 1960. Sett fra vest. Vi ser Griniveien til høyre.
Kilde: Bærum bibliotek