Tilbake til startsiden

Lønli

 

 

Lønli var en husmannsplass under Øverland. Ved plassen var det store trær av alm, ask og lønn som man tok løv og småkvist fra og brukte som fôr.

Der bolighuset står i dag, lå tidligere det opprinnelige våningshuset fra slutten av 1700-tallet.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


KIlder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærumskart 

Lønli 1903. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Lønli 2019. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart