Tilbake til startsiden

Lund

 

 

Lund var en husmannsplass under Øvre Haga. Østre (Gamle) Lund lå på nordsiden av stien bak huset vi ser i dag.

Folketellingen fra 1865 forteller at det da bodde en familie på seks personer på Østre Lund og en familie på fem på Vestre Lund. Husholdningene hadde hver sin ku og dyrket bygg, havre og poteter. Det er uklart hva som var Østre og hva som var Vestre Lund.

Ifølge SEFRAK-registeret er huset vi ser i dag opprinnelig et våningshus fra første del av
1900-tallet. Samtidig viser bildet fra 1935 ovenfor at huset den gangen så helt annerledes ut. Kan huset være bygget om eller bygget på?

Rydningsrøysene ovenfor Lund forteller om gammelt åkerland. For tidligere tiders redskaper var den sandholdige jorden i området å foretrekke.

Innmarken ved Lund er utvidet vesentlig de siste årene ved nydyrking.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Christensen. Trygve. (1996). Natur- og kulturminner i Bærumsarka

Bærumskart

SEFRAK-registeret 

Lund 2019. Sett fra sydøst. Vi ser det som opprinnelig var et våningshus fra
omkring 1900. Foto: Knut Erik Skarning
Lund 1935. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
På baksiden (nordvestsiden) av huset ligger noe som kan være rester av en steinmur. Denne kan stamme fra Østre (Gamle) Lund. Foto: Knut Erik Skarning