Tilbake til startsiden

Øverland sag

 

Sagen lå rett nedenfor den nye Øverlandsbroen, nær Øverlandskvenna. Sagen var i brukt bare når det var stor vannføring.

Både Øverland og Haug gård hadde mye skog, og Haug gård brukte også Øverland sag.


Se også Sagbruksnæringen i Bærum der det blant annet står mer om oppgangssagen.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Bærumskart 

Se også Detaljkart
Sagen lå oppe i bakken til høyre for det lille fossefallet under broen. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning