Tilbake til startsiden

Øvrevoll Hosle idrettslag

 

Øvrevoll Hosle Idrettslag (ØHIL) ble etablert i 2007 som en fusjon av Hosle Idrettslag (Hosle IL) og Øvrevoll Ballklubb. Laget har klubbhus i Bispeveien 69 på Hosle. De driver allidrett, bandy, baseball, fotball, hopp/kombinert og håndball. ØHIL er blant de største idrettslagene i Asker og Bærum.

Hosle Idrettslags forløper ble stiftet i 1947 under navnet Grav og Voll Idrettslag, senere endret til IL Bæring. Hosle IL ble etablert i midten av 1980-årene gjennom sammenslåing av idrettslagene Bæring og Hosletoppen. Laget har blant annet drevet med bandy, fotball, hopp, håndball og langrenn. Det har vært mangeårig samarbeid med Øvrevoll BK om felles seniorlag i bandy og fotball.

ØHIL disponerer mange idrettsarenaer i Bærum. På lagets hjemmeside står følgende (2019):
"Med vårt aktivitetsnivå er behovet for trenings- og kamparealer prekært. Spesielt for våre vinteridretter er stabile vintre viktig, for å unngå lang reisevei til trening. Utenfor kjerneområdet vårt, er vi avhengige av det gode samarbeidet med Fossum for våre skiløpere, og vi jobber aktivt med et nærmiljøanlegg på Øverland i samarbeid med Haslum. For stabile treningsforhold for bandygruppen, har vi mye aktivitet på kunstisbanen på Rud. På gode vinterdager er mye av vår aktivitet basert på Hoslebanen og andre skolebaner i området. Banene både på Eikeli og Grav skole islegges når temperaturen er på vår side.

På Rud finnes også en fullverdig baseballbane som ØHIL Royals har som sin hjemmearena. ØHIL fotball har en underdekning på anlegg på nesten 50% i forhold til behov, og jobber hele tiden med mulige prosjekter i nærområdet. Det siste året har vi blant annet sikret oss tilgang til to treningsdager på den nye kunstgressbanen ved Nadderud arena etter god dialog med kommunen, Haslum og Stabæk fotball.

En stor utvikling i ØHIL håndball har også ført til økt behov for kapasitet. Vi disponerer nå Hoslehallen alle dager, men jobber med andre prosjekter. Både for håndball- og fotballgruppen vår er det mest realistiske prosjektet nå en utvidelse med hall og kunstgressbane ved Eikeli videregående skole.

Vår hoppgruppe har laget en helårs rekrutteringsbakke bak klubbhuset på Hosle. Vår alpingruppe, som ble opprettet for få år siden, benytter Lommedalen skisenter for sine treninger.

Vi har et godt samarbeid med nærmiljøets skoler, som benyttes av idrettene, spesielt vinterstid. Gymsalene brukes også av ØHILs idrettsskole, som i tillegg benytter alle øvrige idretters anlegg."

Se også historien om Hoslebanen.

Etter en lang prosess har klubben fått på plass en barnehage på Jarmyra (Jar Idrettsbarnehage), der ØHIL blant annet disponerer garderober og gymsal alle dager.


Kilder:

ØHIL

Lokalhistoriewiki 

Klubbhuset til Øvrevoll Hosle idrettslag 2019. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning
Rekrutteringshoppbakken bak klubbhuset. Sett fra nord. Bildet er tatt 2019.
Foto: Knut Erik Skarning